Открит урок по БЕЛ

 В Деня на авиацията и космонавтиката, в открит урок по БЕЛ в IV“а“ клас, гостуваха студенти от ПУ“ПаисийХилендарски“, с преподавател професор Румяна Танкова. Учениците се запознаха с приказка от Ран Босилек „Патиланско царство“, в която се разказва как героите се готвят за верикденските празници. Урокът беше интерактивен, с различни групови и индивидуални задачи. Г-жа Шопарова, класен ръководител на IV“a“ клас показа със своите възпитаници колко много са научили, за да се представят добре на НВО по БЕЛ. ОбУ“Пенчо Славейков“ е базово училище и си партнира с ПУ. Студентите посетиха два урока по БЕЛ, като се запознаха със спецификата на преподаване на ученици билингви.
Студентите бяха впечатлени и от урока, изнесен от г-жа Юлия Атанасова, във II „а“ клас, и най-вече от нейния творчески подход.