Обучение между Център за между етнически диалог и толерантност „Амалипе“ и образователните медиатори

На 29.04.2024г., организирано обучение между Център за между етнически диалог и толерантност „Амалипе“ и образователните медиатори от училищата в район Южен централен, се състоя в Пловдив в х-л „Пълдинг Интелкооп“. Програмата беше наситена и богата на споделяне на добри практики, дискусия по проблемите на училищата с групи, чийто майчин език не е български и много идеи за преодоляване на стереотипи те и проблемите в училищната мрежа. В тази среща и в дискусията участва и образователния медиатор от ОбУ“Пенчо Славейков“ – Лора Петрова.