Лесни и интересни

На нашите учиници им харесва  да си гостуват по класове.
Затова са решили да изпратят учебната година с едно забавно състезание по математика. Имало е и състезателен дух, но също така партньорство и толерантност между учениците  от 2 „а“ и 2 „г“  класове. Всички се убедиха,че мъчните задачи, могат да бъдат лесни и интересни. След това интересно събитие са си пожелали да се срещнат на есен, по-богати с преживявания и знания.