„Екоучилище“

На 14.06.2024, в ОбУ“Пенчо Славейков“, гостуваха кметът на район Източен, г-н Русинов и Главен експерт „Отдел образование и култура“ – Стефка Симеонова. По покана на директора на училището – г-жа Делинова, г-н Русинов издигна флага, с който училището спечели признанието „Екоучилище“. По Международна програма „Екоучилища“, Българско Движение „Син флаг“, признава училището за еко, защото е изпълнило седемте стъпки от условията на програмата. Пестене на енергия, вода, озеленяване на тревните площи и разделно събиране на отпадъци са част от целите, които училището си е поставило и изпълнило. Кметство „Източен“ подкрепи тази инициатива с осигуряване на огромен шишеяд, в който се събират пластмасови бутилки. Кметът тържествено издигна флага, съпроводен от Еко-комитета на училището, в който влизат ученици, учители, родители, служители и партньори.
Паралелно с това събитие, г-н Русинов уважи музикалната програма по случай завършването на учебната година за част от учениците и „Ден на отворените врати“. В училището се обучават ученици в три специалности – „Шивачество“, „Производство на мебели“ и „Шлосерство“. Кметът разгледа специализираните кабинети с изложените в тях изделия и за трите направления.
Важно е да се отбележи, че ОбУ“Пенчо Славейков “ става част от световната мрежа на Екоучилищата, която включва 59000 учебни заведения, в над 75 страни от цял свят.