Националния ден на безопасността на движението по пътищата- 29.06

Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата- 29.06, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен  елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.
Състезание в 9 клас но тема „Спазване на правилата за движение по пътищата, пътни знаци“