обучение на тема „Работа с дигитални платформи“

От 5-7.07.2024г., колективът на ОбУ“Пенчо Словейков“, участва в обучение на тема „Работа с дигитални платформи“. Лектор доц.Минчев от БСУ. Обучителна фирма – „Евроклас-консулт“ – ЕООД. Обучението беше изнесено – в х-п“Нирвана“-Слънчев бряг, така както е заложено в План за квалификация на педагогическите кадри в училището.