П О К А Н А за участие в общо събрание на колектива на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

До

Членовете на ОС към ОУ „Пенчо Славейков”

гр. Пловдив


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”

с адрес: град Пловдив, ул. „Батак” № 57

чрез

г-жа Екатерина Димитрова Делинова – Директор на училището

Ви отправя

 П  О  К  А  Н  А

за

участие в общо събрание на колектива на ОУ „Пенчо Славейков” гр. Пловдив

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”,

С настоящата покана ОУ “Пенчо Славейков”, представлявано от Екатерина Димитрова Делинова – Директор, Ви кани да вземете участие в общо събрание на колектива,с дневен ред:

Отчет на бюджета на училището за първото тримесечие на 2019 г.

Общото събрание ще се проведе на 08.04. 2019 г. от 14,00 ч. в голяма учителска стая.

Всички необходими материали за дневния ред ще бъдат налични на интернет страницата на училището на 05.04.2019 г.

 

Моля, потвърдете присъствието си на предстоящото събрание на тел. 032/635343  или на

e-mail    1966@ouslavejkov.org

 

С уважение,

ЕКАТЕРИНА ДЕЛИНОВА

Директор на ОУ “Пенчо Славейков”