За нас

Предистория

r1

Историята на учебното дело в кв.“Столипиново“ в град Пловдив е следната: До 1962 година на училище са ходили около 900 деца. През 1963 година се построява нова училищна сграда, в която се открива основното училище „Найден Геров“. През 1966 година се прави пристройка към начално училище „Христо Ясенов“. През същата година се открива и новата сграда, в която се помещава 37-мо основно училище. То носи името на Пенчо Славейков. Към 15 септември 1966 година в квартала са обхванати над 2800 деца. 37-мо основно училище Основно училище „Пенчо Славейков“ – град Пловдив

Учебната година започва на 15 септември 1966 година. Обучението се провежда в двете сгради на училищата „Найден Геров“ и „Христо Ясенов“, тъй като сградата не е довършена. В училището тогава се учат 960 деца. Директор е Христо Христов. Заместник – директори са Костадин Дрянков и Васил Александров. В училището работят 20 начални учители, 16 учители в среден курс и две учителки в детската градина. На 5 март 1967 година е тържественото откриване на училището в новопостроена просторна сграда. Присъстват 400 гости. На 27 април същата година за първи път се чества патронния празник на училището. През месец август се откриват за ползване училищния двор и спортните площадки – общо 14дка. За много кратко време училището ни се превръща във водещо в града, извоюва си име и авторитет в цялата страна. Със Заповед на Министерството на народната просвета на 28 юни 1967 година училището се трансформира в Основно професионално. Като такова е първото по рода си в България и опитно за МНП. Въвеждат се нови дисциплини: металообработване, дървообработване и домакинство. Обучението се извършва по специални учебни програми, в чиито изготвяне участват учителите, преподаващи в самото училище. Първоначално са обхванати само учениците от всички пети класове. На 22 ноември 1968 година се приема проект за изграждане на нов производствен корпус на 3 етажа с 16 кабинета за нуждите на професионалното обучение. През годините училището ни е посещавано от много делегации от страната и чужбина за обмяна на професионален опит.

r1
Всички са споделили отличните си впечатления от работата на учители и ученици. Международните делегации са посещавали ОУ „Пенчо Славейков са: 14 май 1968 г. – просветна делегация от Судан 26 октомври 1975 г . – просветна делегация от СССР 19 ноември 1975 г. – просветна делегация от Унгария 4 декември 1975 г . – просветна делегация от Чехословакия 26 март 1980 г. – просветна делегация от Дания През 1999 година сме посетени от Посланика на Великобритания. През месец март 1980 година се взима решение училището да бъде експериментално за периода от 1.09.1980г. до 1.09.1984 г. по трудово и професионално обучение от 4-ти до втори курс. Изработват се нови учебни програми. Със заповед от 17.11.1980 година на МНП ОУ „Пенчо Славейков“ е обявено за базово за страната.