ПРИЕМ 2023/2024 г.

Утвърждаване на училищен план – прием в първи  и пети клас в  ОбУ „Пенчо Славейков“ за  учебната   2023-2024 година Виж

Утвърждаване на училищен план – прием в осми клас в  ОбУ „Пенчо Славейков“ за  учебната   2023-2024 година Виж