Обмен на добри практики

На 22.02.2024г., на среща за обмен на добри практики за прибиране и задържане на децата и учениците в образователните институции, организирана от РУО – Пловдив, взе участие и нашето училище. Ралица Колева – учител по БЕЛ, представи темата „Комиксът като инструмент в урока по БЕЛ“, а Роси Златева – учител по математика, запозна с аудиторията с „Мобилното училище – начин за приобщаване на ученици от уязвими групи“. И детски градини и основни, обединени и средни училища, както професионални гимназии, споделиха опита си в мисията да бъдат привлечени, мотивирани и трайно посещаващи часовете в образователната институция. Гости на събитието бяха г-жа Делинова и г-жа Делова. Срещата се проведе в ЦПЛР – гр.Пловдив.