Договор за обществена поръчка

Договор Анубис-Булвест

Договор Просвета

Договор Бит и техника

03 Проект за Договор-ОУ-АНУБИС-БУЛВЕСТ

03 Проект за Договор-ОУ- ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД

03 Проект за Договор-ОУ-БИТ И ТЕХНИКА ООД

Документация за участие

03 Приложение Декларация чл.47 ал.1 т.1 и т.3 ал.2 т.1 т.2а чл. 5т.3 и т.4 от ЗОП

03 Приложение сведение участник

03 Приложение Декларация чл.47 ал. 5 т.1 и т 2 от ЗОП

03 Приложение Декларация чл.47 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 и 5 от ЗОП

03 Приложение Декларация подизпълнители

03 Приложение Декларация договор

03 Образец на техническа оферта

03 Ценово предложение Плик 3