Документация за участие

КритерииОценкаО фертиОхрана

Обр. 1 ОфертаОхрана

ОБР. 2 ПРЕДСТАВЯН Е НА УЧАСТНИКАОхрана

ОБР. 3 СХОДНИ ДОГОВОРИОхрана

ОБР. 4 ТЕХНИЧЕСК О ПРЕДЛОЖЕНИЕОхрана

ОБР. 5 ДЕКЛ ОГЛЕДОхрана

ОБР. 6 ДЕКЛ. ОБОРУДВАНЕОхрана

ОБР. 8 ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛ АСИЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛОхрана

Обр. 9 Предлага наЦенаОхрана

Обр. 11 -12-13 Декла рации51ЗОП-Охрана

Обр. 14 Декларация_47-ал1 ал 2 и ал.5 ЗОП-Охрана

ОБР._7_Д_Е_К_ Л_А_Р_А_Ц_И_Я_ чл._56,_ал._1, _т._8_ЗОПОхрана

описание и услови я на поръчкатаОхрана

УказанияУчас тиеОхрана